Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Tanto & Dark Illusion - Σε μέρη ξεχασμένα (w/Kerinos) (path01)


Music video, out of ep: "Path01" from Tanto and dj Dark Illusion.
Record was released in July 2008.
Shooting, editing & post-production by JOGlab.
http://www.path01.com
http://www.lowbap.com