Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Stathi - S.T.A.S.I. (promo-2005)

Το promo του Stathi από τους Poedra, με συμμετοχές από Totem, Brak & On Axis.