Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Poetic (2011)


Η δουλειά του Poetic (βλέπε Παραξενοι Ταξιδιώτες και Oscura Vista) που κυκλοφόρησε στις 17 Ιανουαρίου 2011, με 7 καίνουργια κομμάτια σε παραγωγή, στίχους και παρουσίαση Poetic & Radical και με συμμετοχή σε ένα κομμάτι του Τotem (στίχοι,παρουσίαση).