Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Σκοτεινοί Ποιητές - Demo (2003)


Demo του 2003 από τους Σκοτεινούς Ποιητές, οι οποίοι αποτελούνταν από τον OnAxis και τον Ταλαίφρων.